En aquest apartat reproduïm seleccionats alguns articles publicats a la premsa i textos que mossèn Dalmau donà a conèixer en els programes anuals dels aplecs al Santuari de Gallifa, començant per l’homilia que pronuncià a la missa d’entronització de la Mare de Déu de l’Ecologia, el juny del 1987.

Entronització de la Mare de Déu del Castell de Gallifa

Del llibre ‘La Revolta de cada dia’

Recull d’articles publicats al Diari Avui