Fa més de vint anys que en Joan Margenat, membre actiu i fundador del Patronat del Santuari de Gallifa, va veure la necessitat de crear un Ateneu com una part substancial del Santuari.

La persona, les idees, l’espiritualitat i l’acció de Mossèn Josep Dalmau han estat, des de la seva arribada a la parròquia de Gallifa, una referència espiritual, cultural, cívica i política per a moltes persones.

El principal objectiu de l’Ateneu és mostrar que l’obra de Mn. Dalmau cerca la realització concreta dels ideals. En aquest sentit enllaça amb el projecte del COPIN d’en Guillem Rovirosa basat en la tridimensionalitat.

Es pretén que aquests tresors del Santuari, que s’han anat creant al llarg dels anys, puguin ser definits, analitzats, desitjats i viscuts.

Des de l’Ateneu es vol donar a conèixer el pensament i les idees sorgides en el marc de Gallifa i del seu Santuari; fer assequible l’arxiu i el fons documental de Mn. Dalmau; organitzar jornades d’estudi; realitzar la marxa cultural-ecològica i aportar nous continguts relacionats amb el cooperativisme integral i la tridimensionalitat.

Volem que l’Ateneu sigui un espai d’acolliment i de lliure trobada de totes aquelles persones que comparteix en allò que és essencial i comú en totes les diverses visions que de la persona, la vida i el món ha anat aportant la humanitat al llarg de la història.