El passat dia 28 de setembre del 2019 el Patronat del Santuari Ecològic de Gallifa va inaugurar el primer fòrum de l’Atri dels Gentils, tal com era voluntat de mossèn Dalmau.

El Patronat del Santuari vol que aquest espai esdevingui un lloc de trobada, de posada en comú, d’intercanvi i de reflexió per a conèixer i compartir les diverses creences i experiències espirituals, i ajudar a sensibilitzar en la conscienciació de la visió ecològica i humanista.

L’Atri dels Gentils té una història llarga. Herodes, a Palestina en els anys 19-20 renovà i restaurà el temple de Jerusalem, que s’havia destruït quan el poble jueu estava a l’exili. I es construí un espai en aquell moment: “L’Atri dels Gentils o pagans”, on tothom podia entrar i fer preguntes als Doctors de la Llei i als Fariseus, i aquests responien amb molta cura, amb ganes de fer-se entendre i respectar als que havien parlat. Hi podien entrar pagans, incircumcisos, grecs, jueus circumcidats, pagans, cristians, evangèlics, ateus i agnòstics.

Benet XVI aprofità aquell Espai dels Gentils d’Herodes per recuperar-lo en els nostres dies per dialogar amb tota classe de gent intel·lectual: cristians protestant, ateus, agnòstics, de cultures distintes, etc. I d’aquestes converses en fan al final un resum per veure que n’ha sortit de positiu.

De moment s’han celebrat aquests diàlegs A París el 3 de 2011, a Florència, al mes de novembre (14-15/11/ 2011), a Palerm (29-30/març/2012), i a Barcelona a la Sagrada Família l’any 2012.

Quan vaig escriure el llibre “La Revolta de Cada Dia,” l’any 1970, aquests espais de discussió no existien; tot el contrari els poders religiosos i polítics eren despòtics, i havies de pensar pel teu compte, amb el risc que una de les autoritats te’l prohibís, com va passar amb l’Estat l’Espanyol.

Ara, gràcies al Papa Benet XVI, Fundador de l’Atri dels gentils l’any 2011, hom té la sensació que aquestes pàgines encaixen perfectament en aquest Espai o Atri dels Gentils, perquè cada dia la reflexió és lliure, ben lliure, amb la petita esperança que hi hagi algun sant baró que li sigui agradable de contestar honestament algunes d’aquestes Lliures Reflexions, per poder-les afinar posteriorment.

Text de Mossèn Josep Dalmau del llibre “La Revola de cada dia” sobre l’Atri dels Gentils