El Patronat del Santuari Ecològic és una associació transversal, sense ànim de lucre, que es dedica a estudiar i reflexionar els continguts de l’ecologia integral. Sempre en el context de la defensa de la cultura i la llengua Catalana i els drets nacionals de Catalunya. Tenint com a fons el sentit religiós en el més ampli aspecte.

El socis paguen una quota anual i participen en el funcionament del Santuari. És al mateix temps, la responsable de dur a terme totes les activitats que és realitzen durant l’any en el Santuari.

 

SOCIS D’HONOR

  • Martí Boada, científic ambiental, geògraf i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Eladi Crehuet, notari de Barcelona.
  • Francesc Moya-Angeler, fotògraf.
  • Josep Parés, president d’Amnistia Internacional a Catalunya.
  • Octavi Piulats, professor d’antropologia filosòifica a la Universitat de Barcelona.
  • Ramón Vinyals, empresari i polític català.