Durant l’any: Segons programa (Totes les activitats varien cada any, segons les possibilitats i disponibilitats del Patronat)

Aplec de l’ecologia el dia internacional del medi ambient (5 de juny a tot el món)

Espectacle de So i Llum (Durant el mes d’agost, i des fa 7 anys).

Conferències (sobre l’Univers, la terra, els ocells, etc.)

Teatre

Concerts musicals

Trobades de grups (Espai Gali….)

Acolliment de grups amb esperit religiós

Misses, casaments, batejos, comunions.